Konferencja – Energia Dla Lubelskiego – Lubelskie zagłębiem energetycznym Polski?

  W dniu 01.07.2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja  Energia Dla Lubelskiego-Lubelskie zagłębiem energetycznym Polski? zorganizowana przez Towarzystwo Mediów Lokalnych. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Partnerem Strategicznym konferencji był Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski. Patronem merytorycznym konferencji był Pan Grzegorz Tobiszowski Poseł Do Parlamentu Europejskiego, ceniony […]

Projekt EmpInno Monitor S3 – wyniki

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do zapoznania się z wynikami realizacji projektu. Przezwyciężenie wyzwań związanych z monitorowaniem RIS3 było w centrum działań projektowych siedmiu regionów partnerskich i krajów projektu Interreg Baltic Sea Region EmpInno Monitor S3. Po blisko dwóch latach intensywnej pracy z organami wdrożeniowymi oraz podmiotami administrującymi […]

Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 14 września 2021 roku odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, partnera klastra. Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości, w szczególności ukierunkowane na realizację projektów związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną i gospodarką […]

Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – przewodnik z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

W dniu 9 września 2021 roku, na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (partnera LKE) odbył się III warsztat w ramach projektu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy i eksperci zainteresowani problematyką GOZ oraz rozwojem kompetencji w tym zakresie. Celem warsztatu było dzielenie się dobrymi praktykami. Był to warsztat z […]

Projekt AgroFosilFree – platforma – zaproszenie do współpracy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego), który jest Partnerem w projekcie AgroFosilFree zaprasza do zgłaszania rozwiązań wdrażanych w Polsce, dotyczących: produkcji zielonej energii (fotowoltaika, termiczna energia słoneczna, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, produkcja biogazu/biometanu, konwersja biomasy stałej), poprawy efektywności energetycznej (systemy zarządzania budynkiem (BMS), efektywna konserwacja pojazdów, techniki rolnictwa precyzyjnego, […]

Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – wsparcie z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

W dniu 12 sierpnia 2021 roku, na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (partnera LKE) odbył się II warsztat w ramach projektu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy i eksperci zainteresowani problematyką GOZ oraz rozwojem kompetencji w tym zakresie. Celem warsztatu było rozwijanie możliwości zagospodarowania odpadów poprzez: prezentacje i […]

Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 3 sierpnia 2021 roku odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, partnera klastra. Podczas spotkania Pan Cezary Pasternak  reprezentujący Lubelską Fundację Rozwoju  przedstawił uczestnikom instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oferowane przez Sieć Enterprise Europe Network. Podczas spotkania […]

Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – wsparcie z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uzyskał wsparcie techniczne w ramach inicjatywy „Towards Green Transition Facility” Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów. Do udziału w projekcie zostało wybranych 25 spośród 70 europejskich klastrów. W ramach projektu 15 podmiotów (przedsiębiorcy i jednostka naukowo-badawcza) skorzystają z bezpłatnego specjalistycznego wsparcia eksperckiego w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W wyniku realizacji programu spodziewane jest […]

Gospodarka obiegu zamkniętego oraz biogospodarka w programie HEU – webinarium

W dniu 13 lipca 2021 roku odbyło się webinarium pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego oraz biogospodarka w programie HEU”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z kluczowych elementów pierwszego planu strategicznego […]