Przynależność do Klastra – korzyści

Korzyści z przynależności do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

 • Przynależność do elitarnego grona Partnerów Klastra
 • Wspólna promocja Partnerów Klastra w mediach, w Internecie, podczas imprez targowych i wystawienniczych oraz konferencji i seminariów
 • Możliwość prezentacji własnych doświadczeń, technologii i dobrych praktyk podczas przedsięwzięć organizowanych przez Klaster np. w trakcie seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego organizowanego co roku podczas Targów Energetics w Lublinie
 • Możliwość współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi przynależącymi do Klastra
 • Możliwość łączenia zasobów i realizacji wspólnych zleceń przez Partnerów Klastra
 • Możliwość łączenia zasobów, współpraca nad nowymi technologiami i wdrażaniem innowacji
 • Możliwość lobbowania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności w branży energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej , w tym budownictwa energooszczędnego
 • Możliwość podjęcia współpracy z innymi podmiotami w Klastrze w zakresie kształcenia kadr pod potrzeby rozwijającej się branży energetyki odnawialnej i budownictwa pasywnego
 • Możliwość łączenia zasobów i wypracowania oferty innowacyjnych produktów i usług
 • Możliwość wymiany opinii i doświadczeń z innymi podmiotami z branży, jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami wyższymi
 • Możliwość uczestniczenia w projektach zainicjowanych w Klastrze np. poprzez organizację staży, udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych, seminariach, konferencjach