Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 3 sierpnia 2021 roku odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, partnera klastra. Podczas spotkania Pan Cezary Pasternak  reprezentujący Lubelską Fundację Rozwoju  przedstawił uczestnikom instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oferowane przez Sieć Enterprise Europe Network. Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przedstawiła wnioski z raportu dedykowanego dla Lubelskiego Klastra Ekonergetycznego i dokonała analizy pod kątem spełnienia kryteriów konkursu  o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). Dodatkowo przedstawiła założenia Konkursu KKK oraz potencjalne korzyści dla członków KKK.