Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – wsparcie z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uzyskał wsparcie techniczne w ramach inicjatywy „Towards Green Transition Facility” Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów. Do udziału w projekcie zostało wybranych 25 spośród 70 europejskich klastrów. W ramach projektu 15 podmiotów (przedsiębiorcy i jednostka naukowo-badawcza) skorzystają z bezpłatnego specjalistycznego wsparcia eksperckiego w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W wyniku realizacji programu spodziewane jest nabycie i rozwój nowych kompetencji w zakresie rozwoju GOZ, a także identyfikacja i wdrożenie nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach. Bardzo ważna jest także popularyzacja idei gospodarki obiegu zamkniętego wśród członków klastra i innych podmiotów w regionie, a także zainicjowanie rozwoju ekosystemu innowacji wspierającego rozwój GOZ w województwie lubelskim.

W dniu 20 lipca 2021 roku, na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (partnera LKE) odbył się I warsztat w ramach projektu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy i eksperci zainteresowani problematyką GOZ oraz rozwojem kompetencji w tym zakresie. Zagraniczni eksperci przybliżyli uczestnikom ideę gospodarki obiegu zamkniętego, modele biznesowe (produkt w obiegu zamkniętym, produkcja w obiegu zamkniętym, innowacje w obiegu zamkniętym) i przykładowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów powstających w procesie produkcyjnym. Były prezentowane także przykłady działań stymulujące pomysły na zagospodarowanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach.

W dalszej części projektu uczestnicy skorzystają ze wsparcia dostosowanego do ich potrzeb i możliwości, które obejmie udział w warsztatach i wsparcie doradcze. Projekt zakończy się we wrześniu 2021 roku.