Klastry energii – konsultacje społeczne do 10 kwietnia 2017 roku

Ministerstwo Energii zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Dokument został opracowany na zlecenie Ministerstwa Energii przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., WiseEuropa, Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A., przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. Idea tworzenia klastrów energii jest oparta na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i […]

Projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji Ustawy o OZE – konsultacje

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje dotyczą projektów następujących rozporządzeń: Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, […]

Ustawa o OZE – najważniejsze zmiany

Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego w 2015 roku udział OZE w całkowitym bilansie energetycznym kraju wyniósł 12% wobec zakładanych 10%. Do 2020 roku Polska musi osiągnąć 15% udział OZE. Osiągnięciu tego celu mają sprzyjać przyjęte regulacje prawne. W dniu 1 lipca 2016 roku wszedł w życie czwarty rozdział ustawy o OZE […]