Społeczna odpowiedzialność biznesu – dobre praktyki

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w latach 2014-2015 realizowała  projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”. Celem projektu był rozwój Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez wdrożenie strategii CSR. Od czasu zakończenia realizacji projektu Fundacja przestrzega zasad racjonalnego i ekologicznego użytkowania materiałów i urządzeń biurowych oraz popularyzuje zasady […]

Horyzont 2020 i Program LIFE na rzecz efektywności energetycznej – spotkanie informacyjne

20 stycznia 2020 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie informujące o ostatnich konkursach na granty o tematyce energetycznej w programie Horyzont 2020, tegorocznym naborze w Programie LIFE, a także tym, co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia […]

Ustawa o efektywności energetycznej – najważniejsze regulacje

Celem ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020 (10,5% oszczędności energii finalnej do końca 2020 roku, począwszy od stycznia 2014 roku) , a także stymulowanie inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty. Ustawa […]