Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 14 września 2021 roku odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, partnera klastra. Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości, w szczególności ukierunkowane na realizację projektów związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną i gospodarką obiegu zamkniętego planowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 i obecnie ogłoszonych konkursów. Zaprosiła także uczestników spotkania do udziału w konsultacjach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.