Partnerzy i ich działalność

Lp.NazwaAdresDziałalność
1AZEnergia Damian Dobrowolskiul. Ks. Jerzego Popiełuszki 48, 21-400 Łuków
www.azenergia.pl
AZEnergia to firma projektowo-wykonawcza zajmująca się realizacją inwestycji polegających na budowie i przebudowie instalacji OZE, poprawie efektywności energetycznej budynków oraz wdrażaniem systemów zarządzania energią.
2BD Art Glass Lubelskie Huty Szkła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.ul. Niecała 3, lok. 11, 20-080 Lublin BD Art Glass Lubelskie Huty Szkła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest spółką celową powołaną przez BD Art Glass Lubelskie Huty Szkła Spółka z o.o. mającą na celu realizację projektu budowy huty szkła w Leszkowicach w województwie lubelskim. Oprócz Huty planowane jest uruchomienie kopalni piasku wraz z zakładem przetwórczym na potrzeby własne oraz sprzedaż. W celu zapewnienia energii elektrycznej planowane jest wybudowanie Farmy Fotowoltaicznej o mocy 35 MW. Huta będzie produkować szkło jasne i przyciemniane typu float, szkło laminowane, lakierowane i niskoemisyjne, szkło dla przemysłu fotowoltaicznego oraz lustra.
3Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35 A, 21-500 Biała Podlaska, www.bwikwodkan.pl
Spółka świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i przesyłu wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów.
4CIEPŁY DOM Pracownia Inżynierska mgr inż. Anna Woroszyńskaul. Jacka Woronieckiego 3A/17, 20-492 Lublin
Pracownia Inżynierska prowadzi działalność, m.in. w zakresie sporządzania audytów energetycznych, opinii i analiz dotyczących odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego.
5DG-INVEST Daniel Gawryczukul. Sadowa 14, 21-500 Biała PodlaskaFirma specjalizuje się w budowaniu nieruchomości oraz profesjonalnym zarządzaniu nimi. W swojej ofercie posiada lokale na wynajem w formie stacjonarnej, a także w postaci adresu pod rejestrację spółki. Firma zajmuje się wyszukiwaniem atrakcyjnych terenów pod inwestycje i ich realizacją, także jako inwestor zastępczy. Firma jest zainteresowana współpracą przy realizacji inteligentnych budynków pasywnych.
6DMG Sp. z o.o.
Wierzbówka 38, 21-200 Parczew, www.dmg.net.pl
Spółka zajmuje się produkcją energii w biogazowni w Koczergach
7EC-BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.ul. Fletniowa 47B, 03-160 Warszawa
www.ieo.pl
Instytut to niezależna grupa badawcza/think tank, pierwszy, prywatny instytut naukowy w Polsce posiadający głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: energia słoneczna, biogaz, biomasa, energia wodna, energia wiatrowa, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. Posiada duże doświadczenie w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru OZE.
8Eco-Energia Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 7, 20-704 Lublin, www.eco-energia.pl
Eco-energia Sp. z o.o. działa na lubelskim rynku Odnawialnych Źródeł Energii od 2009 roku. Spółka specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych, świadcząc następujące usługi:
• kompleksowa usługa według zasady: zaprojektuj, wykonaj, oddaj do eksploatacji;
• nadzór inwestorski inwestycji budowy systemów fotowoltaicznych;
• audyt w zakresie poboru mocy przez obiekt, prognozowanie parametrów instalacji PV;
• projekt techniczny mikroinstalacji;
• założenia oraz projekty koncepcyjne farm fotowoltaicznych;
• wspomaganie inwestorów w przygotowaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej;
• kompletacja niezbędnych podzespołów do realizacji inwestycji PV;
• montaż i uruchomienie instalacji PV;
• serwis oraz dozór eksploatacyjny systemów PV;
• prowadzenie kursów instalatora systemów fotowoltaicznych.
9ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.
Sosnówka 122, 21-518 Sosnówka
Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej.
10EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski 28, 21-132 Kamionka
Spółka zajmuje się odbiorem odpadów biodegradowalnych, które można wykorzystać jako substrat do produkcji biogazu. Spółka odbiera też inne odpady, które można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego.
11Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Józefa Franczaka "Lalka" 43, 20-325 Lublin, www.fundacja.lublin.pl
Fundacja świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników, bezrobotnych i pracowników przedsiębiorstw. Fundacja jest Koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.
12Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, www.wolauhruska.pl
Gmina realizuje projekty związane z wykorzystaniem instalacji do produkcji energii z OZE, takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne.
13Grupa Zakupowa Energia Sp. z o.o.
ul. Strykowska 1, 95-060 Warszawa Grupa Zakupowa Energia Sp. z o.o. zajmuje się edukacją społeczeństwa w zakresie osiągania niezależności energetycznej oraz obniżania kosztów energii cieplnej i elektrycznej.
14HARTIMEX Sp. z o.o.
ul. Chełmska 31/7, 00-724 Warszawa
www.hartimex.pl
Główną działalnością spółki jest kompleksowa realizacja usług w zakresie automatyzacji i optymalizacji układów technologicznych oraz wizualizacja procesów produkcyjnych w
- obiektach gospodarki komunalnej,
- zakładach wytwarzających energię elektryczną / cieplną,
- zakładach przetwórstwa spożywczego i chemicznego. Spółka oferuje przygotowanie projektu procesu automatyzacji procesów technologicznych wraz z opracowaniem specyfikacji, dostawę urządzeń AKPiA, prefabrykację szaf zasilająco sterujących, programowanie sterowników PLC, paneli operatorskich HMI oraz komputerowych systemów wizualizacji SCADA/BMS, uruchomienia linii technologicznej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
15Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce
www.instytutoze.pl
Instytut OZE Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i doradztwem technicznym z zakresu inwestycji w odnawialne źródła energii. Spółka posiada zespół inżynierów różnych specjalności m.in. budownictwa, mechaniki, elektryki i ochrony środowiska, dzięki czemu udziela pomocy na każdym z etapów inwestycyjnych. Instytut OZE jest w stanie prowadzić inwestycje od momentu koncepcji do ich realizacji. Spółka służy pomocą we wszystkich sprawach związanych z inwestycjami w energetykę wiatrową, wodną oraz biogazową.
16Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, www.iung.pulawy.pl
Działalność badawcza IUNG jest ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej i kształtowania środowiska rolniczego, jak również wpływu produkcji i wykorzystania biomasy na środowisko. Ponadto w jednostce prowadzone są badania nad oceną potencjału biomasy ubocznej i odpadowej w Unii Europejskiej oraz ich regionalizacją. IUNG jest odpowiedzialny w naszym kraju za kształtowanie wykorzystania przestrzeni rolniczej na cele żywnościowe i nieżywnościowe (energetyczne).
17Jatech Sp. z o.o.ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin
www.jatechlighting.pl
Misją Spółki jest produkcja, rozwój i propagowanie oświetlenia opartego na najnowszych rozwiązaniach technologii LED. W swoich produktach JATECH wykorzystuje, zarówno diody SMD (ang. Surface Mounted Device), jak i COB (ang. Chip On Board). Flagowym produktem są oprawy LED COB4 wyposażone w najnowocześniejsze elektroniczne mikrofalowe czujniki ruchu. Dotychczas Spółka JATECH zaopatrzyła w lampy tego typu setki budynków mieszkalnych w wielu miastach w Polsce. JATECH świadczy również szeroki wachlarz usług związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego (latarnie), jak i wewnętrznego (rastry, oprawy E27, itp.). Spółka zrealizowała wiele projektów na terenie całego kraju. 4 lipca 2014 roku technologia Spółki została zgłoszona jako wzór użytkowy do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem W-123217.
18Kancelaria Radcy Prawnego Beata Franus- Wyrwichul. Uniwersytecka 8/1, 20-029 Lublin
www.radcafranuswyrwich.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Beata Franus- Wyrwich specjalizuje się głównie w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także świadczy usługi w zakresie roszczeń finansowych i związanych z nimi procedur prawno-finansowych, jak również prawa bankowego.
Kancelaria świadczy usługi prawne w następującym zakresie:
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW:
- obsługa prawna spółek handlowych – w tym także firm produkcyjnych z branży związanej z energetyką;
- bieżące doradztwo oraz reprezentacja spółek w Sądach i przed organami administracji publicznej;
- windykacja wierzytelności;
PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII:
- umowy outsourcingowe;
- umowy o wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych;
- ochrona danych osobowych;
- umowy licencyjne;
- prawo zamówień publicznych w IT.
19Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
www.elizowka.pl
Spółka zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Na Rynku wynajmuje powierzchnię handlową około 160 firm. Działalność Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. jest ściśle związana z rolnictwem. Spółka posiada nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 47 ha. Zabudowany teren Rynku Elizówka, zajmuje około 20,74 ha z czego niemal 4,3 ha stanowią obiekty pod dachem (hale handlowe, wiaty). Spółka jest zainteresowana realizacją inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Rynek dysponuje dużą powierzchnią dachową, na której planuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
20Michał Kotelba TERMOTECHNIKA ul. Postępu 190A Zgorzała, 05-500 Piaseczno
www.ecomat.waw.pl
Michał Kotelba TERMOTECHNIKA zajmuje się produkcją ekologicznych palników, które wykorzystują w procesie spalania biomasę (pellet). Zakład produkcyjny urządzeń mieści się w Górze Puławskiej przy ul. Radomskiej 39B (województwo lubelskie).
21MK MIKRO ENERGIA Kazimierz Martychowiec
Opole 80, 21-222 Podedwórze, www.mk-energia.pl
MK MIKRO ENERGIA zajmuje się produkcją i wykonawstwem automatycznych palników opalanych biomasą (pellet, zboże) o mocy od 15 kW do 500 kW. Prowadzi także działalność z zakresu projektowania (np. suszarnie do biomasy, maszyny, instalacje sanitarne) oraz detaliczną i hurtową sprzedaż pelletu.
22NOREVEN Sp. z o.o.ul. Pocztowa 4, 21-300 Radzyń PodlaskiNOREVEN Sp. z o.o. zajmuje się produkcją wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Obecnie pracuje nad wdrożeniem technologii produkcji dachówki i kostki brukowej z materiałów pochodzących z recyclingu. Materiały posiadają wysokie właściwości izolacyjne. Spółka jest zainteresowana podjęciem współpracy z dostawcami surowców i opracowaniem systemu pozyskiwania surowców z odzysku potrzebnych do produkcji materiałów. Jest zainteresowana także organizacją łańcucha dostaw surowców, w tym biomasy.
23Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin, www.elpro.lublin.pl
Spółka realizuje specjalistyczne szkolenia (Systemy fotowoltaiczne, Słoneczne systemy grzewcze, Pompy ciepła) oraz usługi projektowe w zakresie odnawialnych źródeł energii. Świadczy również usługi oceny energetycznej budynków oraz prowadzi doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania energią w budownictwie. Spółka posiada akredytowane przez UDT Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz profesjonalne laboratorium, wyposażone w urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń.
24Petrotechnika PHU inż. Alfred Fijałkowski
Al. Racławickie 44A, 20-043 Lublin
Firma projektuje i wykonuje stacje płynne i gazowe, a także obiekty towarzyszące, w tym motele i restauracje. Stacje są wyposażone w instalacje do dystrybucji biopaliw, a obiekty towarzyszące w instalacje solarne.
25Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, www.pollub.pl
Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby naszego regionu. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii.
Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.
26PPHU MEBLAM Zbigniew Szkoda21-008 Tomaszowice 93PPHU MEBLAM Zbigniew Szkoda jest posiadaczem patentu nr 224843 dla małej turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu z dyfuzorem o regulowanym położeniu łopat. Przedsiębiorca przygotowuje się do uruchomienia jej produkcji.
27Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. zajmuje się wdrażaniem autorskich rozwiązań dedykowanych energetyce rozproszonej. Jest producentem urządzeń do zdalnej transmisji danych pomiarowych oraz oprogramowania Energia4 do bilansowania i zarządzania mediami energetycznymi, które są wykorzystywane m.in. do monitorowania pracy źródeł OZE.
28Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eko-Trans Cezary Kubacki
Wielkie 90, 21-143 Abramów
Przedsiębiorstwo zajmuje się zbiorem odpadów biodegradowalnych zielonych, które można wykorzystać jako substrat do produkcji biogazu oraz zbiorem innych odpadów, które można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego.
29Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROPER" Sp. z o.o.
ul. Mochnackiego 14, 20-452 Lublin, www.proper.com.pl
"Przedsiębiorstwo oferuje usługi w dziedzinie chłodnictwa, ciepłownictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz związanej z nimi automatyki.
"
30REYBUD Sp. z o.o.Aleja Witosa 3
20-315 Lublin
www.reybud.com.pl
REYBUD Sp. z o.o. zajmuje się dostawą i montażem kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych do c.w.u. i fotowoltaiki. Prowadzi także sprzedaż peletu.
31ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN RYSZARD WALCZAK
Motycz 325 c, 21-030 Motycz, www.rotor.lublin.pl
ROTOR jest firmą działającą w branży energetycznej. Działalność skoncentrowana jest na modernizacjach i remontach Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza, które są urządzeniami pomocniczymi kotłów energetycznych w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz w obiektach wytwarzających energię cieplną i elektryczną, takich jak zakłady przemysłowe, petrochemie, zakłady azotowe. Oferta obejmuje usługi począwszy od doradztwa technicznego aż do kompleksowego podejścia w zakresie remontów i modernizacji, dostarczenia materiałów, budowy i uruchomienia.
32Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, www.lkb.lublin.pl
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu to największa regionalna organizacja biznesowa powołana dla potrzeb przedsiębiorców, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim. Klub wspiera i integruje, a także reprezentuje i ochrania interesy gospodarcze przedsiębiorców.
33Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 75/419, 26-600 Radom, www.radom.spe.org.pl
Stowarzyszenie zajmuje się m.in.: inicjowaniem i propagowaniem najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem energią i paliwami; promowaniem energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych; propagowaniem rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.
34Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2
22-400 Zamość, www.upz.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu powstała w 2005 roku i jest jedyną publiczną uczelnią w Zamościu. PWSZ w Zamościu oferuje kształcenie na dziewięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), tj.: filologia angielska, pedagogika, matematyka, finanse i rachunkowość, mechanika i budowa maszyn, logistyka, politologia, bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja. Uczelnia posiada bogato wyposażone laboratoria tworzące Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu CeBiTT. W skład CeBiTT wchodzą Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Mechaniki, Laboratorium Tworzyw Sztucznych, Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów. Uczelnia posiada 5 budynków, w tym własny akademik.
35Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-030 Lublin, www.umcs.pl
Edukacja wyższa, badania, doradztwo. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach.
36ZETO Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
www.zeto.lublin.pl
ZETO Sp. z o.o. projektuje i wdraża rozwiązania informatyczne. Zajmuje się także sprzedażą i serwisem sprzętu komputerowego i fiskalnego. Jest autorem nowoczesnych i wydajnych systemów z różnych dziedzin.
Ponad 50 letnie doświadczenie gwarantuje stabilność współpracy. Nowym wyzwaniem jest dynamicznie rozwijająca się infrastruktura sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Inteligentne aplikacje do zarządzania wytworzoną energią OZE to nowy obszar zainteresowania firmy.