Partnerzy i ich działalność

Lp.NazwaAdresDziałalność
1AZEnergia Damian Dobrowolskiul. Ks. Jerzego Popiełuszki 48, 21-400 Łuków
www.azenergia.pl
AZEnergia to firma projektowo-wykonawcza zajmująca się realizacją inwestycji polegających na budowie i przebudowie instalacji OZE, poprawie efektywności energetycznej budynków oraz wdrażaniem systemów zarządzania energią.
2Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35 A, 21-500 Biała Podlaska, www.bwikwodkan.pl
Spółka świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i przesyłu wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów.
3CIEPŁY DOM Pracownia Inżynierska mgr inż. Anna Woroszyńskaul. Jacka Woronieckiego 3A/17, 20-492 Lublin
Pracownia Inżynierska prowadzi działalność, m.in. w zakresie sporządzania audytów energetycznych, opinii i analiz dotyczących odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego.
4DG-INVEST Daniel Gawryczukul. Sadowa 14, 21-500 Biała PodlaskaFirma specjalizuje się w budowaniu nieruchomości oraz profesjonalnym zarządzaniu nimi. W swojej ofercie posiada lokale na wynajem w formie stacjonarnej, a także w postaci adresu pod rejestrację spółki. Firma zajmuje się wyszukiwaniem atrakcyjnych terenów pod inwestycje i ich realizacją, także jako inwestor zastępczy. Firma jest zainteresowana współpracą przy realizacji inteligentnych budynków pasywnych.
5DMG Sp. z o.o.
Wierzbówka 38, 21-200 Parczew, www.dmg.net.pl
Spółka zajmuje się produkcją energii w biogazowni w Koczergach
6EC-BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.ul. Fletniowa 47B, 03-160 Warszawa
www.ieo.pl
Instytut to niezależna grupa badawcza/think tank, pierwszy, prywatny instytut naukowy w Polsce posiadający głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej: energia słoneczna, biogaz, biomasa, energia wodna, energia wiatrowa, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. Posiada duże doświadczenie w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru OZE.
7Eco-Energia Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 7, 20-704 Lublin, www.eco-energia.pl
Eco-energia Sp. z o.o. działa na lubelskim rynku Odnawialnych Źródeł Energii od 2009 roku. Spółka specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych, świadcząc następujące usługi:
• kompleksowa usługa według zasady: zaprojektuj, wykonaj, oddaj do eksploatacji;
• nadzór inwestorski inwestycji budowy systemów fotowoltaicznych;
• audyt w zakresie poboru mocy przez obiekt, prognozowanie parametrów instalacji PV;
• projekt techniczny mikroinstalacji;
• założenia oraz projekty koncepcyjne farm fotowoltaicznych;
• wspomaganie inwestorów w przygotowaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej;
• kompletacja niezbędnych podzespołów do realizacji inwestycji PV;
• montaż i uruchomienie instalacji PV;
• serwis oraz dozór eksploatacyjny systemów PV;
• prowadzenie kursów instalatora systemów fotowoltaicznych.
8ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.
Sosnówka 122, 21-518 Sosnówka
Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej.
9EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski 28, 21-132 Kamionka
Spółka zajmuje się odbiorem odpadów biodegradowalnych, które można wykorzystać jako substrat do produkcji biogazu. Spółka odbiera też inne odpady, które można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego.
10Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin, www.fundacja.lublin.pl
Fundacja świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników, bezrobotnych i pracowników przedsiębiorstw. Fundacja jest Koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.
11Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, www.wolauhruska.pl
Gmina realizuje projekty związane z wykorzystaniem instalacji do produkcji energii z OZE, takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne.
12Grupa Zakupowa Energia Sp. z o.o.
ul. Strykowska 1, 95-060 Warszawa Grupa Zakupowa Energia Sp. z o.o. zajmuje się edukacją społeczeństwa w zakresie osiągania niezależności energetycznej oraz obniżania kosztów energii cieplnej i elektrycznej.
13HARTIMEX Sp. z o.o.
ul. Chełmska 31/7, 00-724 Warszawa
www.hartimex.pl
Główną działalnością spółki jest kompleksowa realizacja usług w zakresie automatyzacji i optymalizacji układów technologicznych oraz wizualizacja procesów produkcyjnych w
- obiektach gospodarki komunalnej,
- zakładach wytwarzających energię elektryczną / cieplną,
- zakładach przetwórstwa spożywczego i chemicznego. Spółka oferuje przygotowanie projektu procesu automatyzacji procesów technologicznych wraz z opracowaniem specyfikacji, dostawę urządzeń AKPiA, prefabrykację szaf zasilająco sterujących, programowanie sterowników PLC, paneli operatorskich HMI oraz komputerowych systemów wizualizacji SCADA/BMS, uruchomienia linii technologicznej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
14HOBO SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin
www.hobosystems.pl
HOBO SYSTEMS Sp. z o.o. oferuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania z zakresu monitorowania zużycia energii elektrycznej. Spółka zajmuje się optymalizacją kosztów energii elektrycznej zarówno w obszarze dystrybucji jak i sprzedaży, kompensacją mocy biernej, sterowaniem oświetleniem LED, integracją danych o zużyciu dla rozproszonych podmiotów sieciowych oraz analizą efektywności energetycznej.
15Igness Sp. z o.o. ul. Puławska 111A/109, 02-707 WarszawaIgness Sp. z o.o. zajmuje się realizacją prac badawczych i rozwojowych nad wprowadzeniem nowych i innowacyjnych produktów w budownictwie w zakresie energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia oraz efektywności energetycznej. Spółka pracuje obecnie nad wprowadzeniem na rynek dualnej lampy wykorzystującej energię świetlną pochodzącą ze światła dziennego w połączeniu z oświetleniem diodowym LED.
16Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce
www.instytutoze.pl
Instytut OZE Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i doradztwem technicznym z zakresu inwestycji w odnawialne źródła energii. Spółka posiada zespół inżynierów różnych specjalności m.in. budownictwa, mechaniki, elektryki i ochrony środowiska, dzięki czemu udziela pomocy na każdym z etapów inwestycyjnych. Instytut OZE jest w stanie prowadzić inwestycje od momentu koncepcji do ich realizacji. Spółka służy pomocą we wszystkich sprawach związanych z inwestycjami w energetykę wiatrową, wodną oraz biogazową.
17Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, www.iung.pulawy.pl
Działalność badawcza IUNG jest ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej i kształtowania środowiska rolniczego, jak również wpływu produkcji i wykorzystania biomasy na środowisko. Ponadto w jednostce prowadzone są badania nad oceną potencjału biomasy ubocznej i odpadowej w Unii Europejskiej oraz ich regionalizacją. IUNG jest odpowiedzialny w naszym kraju za kształtowanie wykorzystania przestrzeni rolniczej na cele żywnościowe i nieżywnościowe (energetyczne).
18Jatech Sp. z o.o.ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin
www.jatechlighting.pl
Misją Spółki jest produkcja, rozwój i propagowanie oświetlenia opartego na najnowszych rozwiązaniach technologii LED. W swoich produktach JATECH wykorzystuje, zarówno diody SMD (ang. Surface Mounted Device), jak i COB (ang. Chip On Board). Flagowym produktem są oprawy LED COB4 wyposażone w najnowocześniejsze elektroniczne mikrofalowe czujniki ruchu. Dotychczas Spółka JATECH zaopatrzyła w lampy tego typu setki budynków mieszkalnych w wielu miastach w Polsce. JATECH świadczy również szeroki wachlarz usług związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego (latarnie), jak i wewnętrznego (rastry, oprawy E27, itp.). Spółka zrealizowała wiele projektów na terenie całego kraju. 4 lipca 2014 roku technologia Spółki została zgłoszona jako wzór użytkowy do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem W-123217.
19Kancelaria Radcy Prawnego Beata Franus- Wyrwichul. Uniwersytecka 8/1, 20-029 Lublin
www.radcafranuswyrwich.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Beata Franus- Wyrwich specjalizuje się głównie w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także świadczy usługi w zakresie roszczeń finansowych i związanych z nimi procedur prawno-finansowych, jak również prawa bankowego.
Kancelaria świadczy usługi prawne w następującym zakresie:
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW:
- obsługa prawna spółek handlowych – w tym także firm produkcyjnych z branży związanej z energetyką;
- bieżące doradztwo oraz reprezentacja spółek w Sądach i przed organami administracji publicznej;
- windykacja wierzytelności;
PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII:
- umowy outsourcingowe;
- umowy o wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych;
- ochrona danych osobowych;
- umowy licencyjne;
- prawo zamówień publicznych w IT.
20Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
www.elizowka.pl
Spółka zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Na Rynku wynajmuje powierzchnię handlową około 160 firm. Działalność Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. jest ściśle związana z rolnictwem. Spółka posiada nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 47 ha. Zabudowany teren Rynku Elizówka, zajmuje około 20,74 ha z czego niemal 4,3 ha stanowią obiekty pod dachem (hale handlowe, wiaty). Spółka jest zainteresowana realizacją inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Rynek dysponuje dużą powierzchnią dachową, na której planuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
21MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o.ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin
www.megatem-ec.pl
Spółka zajmuje się produkcją energii cieplnej i elektrycznej w układzie skojarzonym. Wyprodukowaną energię cieplną dostarcza dla mieszkańców kilku dzielnic Lublina, a energię elektryczną dla Towarzystwa Inwestycyjnego "Elektrownia Wschód" SA, które zasila zakłady produkcyjne znajdujące się na terenie dawnej Fabryki Samochodów w Lublinie. Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych priorytetów działalności Spółki. Obecnie MEGATEM jest w trakcie realizacji inwestycji związanej z budową kotła na biomasę o mocy 40 MW zasilanego zrębkami i peletem.
22Michał Kotelba TERMOTECHNIKA ul. Postępu 190A Zgorzała, 05-500 Piaseczno
www.ecomat.waw.pl
Michał Kotelba TERMOTECHNIKA zajmuje się produkcją ekologicznych palników, które wykorzystują w procesie spalania biomasę (pellet). Zakład produkcyjny urządzeń mieści się w Górze Puławskiej przy ul. Radomskiej 39B (województwo lubelskie).
23MK MIKRO ENERGIA Kazimierz Martychowiec
Opole 80, 21-222 Podedwórze, www.mk-energia.pl
MK MIKRO ENERGIA zajmuje się produkcją i wykonawstwem automatycznych palników opalanych biomasą (pellet, zboże) o mocy od 15 kW do 500 kW. Prowadzi także działalność z zakresu projektowania (np. suszarnie do biomasy, maszyny, instalacje sanitarne) oraz detaliczną i hurtową sprzedaż pelletu.
24NOREVEN Sp. z o.o.ul. Pocztowa 4, 21-300 Radzyń PodlaskiNOREVEN Sp. z o.o. zajmuje się produkcją wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Obecnie pracuje nad wdrożeniem technologii produkcji dachówki i kostki brukowej z materiałów pochodzących z recyclingu. Materiały posiadają wysokie właściwości izolacyjne. Spółka jest zainteresowana podjęciem współpracy z dostawcami surowców i opracowaniem systemu pozyskiwania surowców z odzysku potrzebnych do produkcji materiałów. Jest zainteresowana także organizacją łańcucha dostaw surowców, w tym biomasy.
25Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin, www.elpro.lublin.pl
Spółka realizuje specjalistyczne szkolenia (Systemy fotowoltaiczne, Słoneczne systemy grzewcze, Pompy ciepła) oraz usługi projektowe w zakresie odnawialnych źródeł energii. Świadczy również usługi oceny energetycznej budynków oraz prowadzi doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania energią w budownictwie. Spółka posiada akredytowane przez UDT Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz profesjonalne laboratorium, wyposażone w urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń.
26Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, www.pswbp.pl
Uczelnia posiada Centrum Badań nad Innowacjami , w którym znajdują się m.in. laboratoria w zakresie odnawialnych źródeł energii z pracownią konwersji energii odnawialnejoraz laboratoria Budownictwa. Uczelnia prowadzi badania, m.in. w zakresie opracowania taniej technologii wytwarzania cienkowarstwowych baterii slonecznych o wysokich wydajnościach.
27Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2
22-400 Zamość, www.pwszzamosc.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu powstała w 2005 roku i jest jedyną publiczną uczelnią w Zamościu. PWSZ w Zamościu oferuje kształcenie na dziewięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), tj.: filologia angielska, pedagogika, matematyka, finanse i rachunkowość, mechanika i budowa maszyn, logistyka, politologia, bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja. Uczelnia posiada bogato wyposażone laboratoria tworzące Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu CeBiTT. W skład CeBiTT wchodzą Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Mechaniki, Laboratorium Tworzyw Sztucznych, Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów. Uczelnia posiada 5 budynków, w tym własny akademik.
28Petrotechnika PHU inż. Alfred Fijałkowski
Al. Racławickie 44A, 20-043 Lublin
Firma projektuje i wykonuje stacje płynne i gazowe, a także obiekty towarzyszące, w tym motele i restauracje. Stacje są wyposażone w instalacje do dystrybucji biopaliw, a obiekty towarzyszące w instalacje solarne.
29Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, www.wis.pollub.pl
Wydział kształci na kierunkach: 1) energia odnawialna; 2) ochrona środowiska; 3) inżynieria środowiska (specjalności: technologia wody, ścieków i odpadów, wodociagi i kanalizacja, ogrzewnictwo i wentylacja)
30PPHU MEBLAM Zbigniew Szkoda21-008 Tomaszowice 93PPHU MEBLAM Zbigniew Szkoda jest posiadaczem patentu nr 224843 dla małej turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu z dyfuzorem o regulowanym położeniu łopat. Przedsiębiorca przygotowuje się do uruchomienia jej produkcji.
31Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. zajmuje się wdrażaniem autorskich rozwiązań dedykowanych energetyce rozproszonej. Jest producentem urządzeń do zdalnej transmisji danych pomiarowych oraz oprogramowania Energia4 do bilansowania i zarządzania mediami energetycznymi, które są wykorzystywane m.in. do monitorowania pracy źródeł OZE.
32Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowego Eko-Trans Cezary Kubacki
Wielkie 90, 21-143 Abramów
Przedsiębiorstwo zajmuje się zbiorem odpadów biodegradowalnych zielonych, które można wykorzystać jako substrat do produkcji biogazu oraz zbiorem innych odpadów, które można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego.
33Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Emark E. i J. Skrzypek Sp. J.
Stara Wieś I 115, 23-100 Bychawa
Produkcja peletu
34Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROPER" Sp. z o.o.
ul. Mochnackiego 14, 20-452 Lublin, www.proper.com.pl
"Przedsiębiorstwo oferuje usługi w dziedzinie chłodnictwa, ciepłownictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz związanej z nimi automatyki.
"
35REYBUD Sp. z o.o.Aleja Witosa 3
20-315 Lublin
www.reybud.com.pl
REYBUD Sp. z o.o. zajmuje się dostawą i montażem kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych do c.w.u. i fotowoltaiki. Prowadzi także sprzedaż peletu.
36ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN RYSZARD WALCZAK
Motycz 325 c, 21-030 Motycz, www.rotor.lublin.pl
ROTOR jest firmą działającą w branży energetycznej. Działalność skoncentrowana jest na modernizacjach i remontach Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza, które są urządzeniami pomocniczymi kotłów energetycznych w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz w obiektach wytwarzających energię cieplną i elektryczną, takich jak zakłady przemysłowe, petrochemie, zakłady azotowe. Oferta obejmuje usługi począwszy od doradztwa technicznego aż do kompleksowego podejścia w zakresie remontów i modernizacji, dostarczenia materiałów, budowy i uruchomienia.
37Siwek Sp. z o.o.ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin
Spółka zajmuje się badaniami nowych rozwiązań technologicznych oraz produkcją w zakresie elektrowni wiatrowych.
38Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, www.lkb.lublin.pl
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu to największa regionalna organizacja biznesowa powołana dla potrzeb przedsiębiorców, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim. Klub wspiera i integruje, a także reprezentuje i ochrania interesy gospodarcze przedsiębiorców.
39Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 75/419, 26-600 Radom, www.radom.spe.org.pl
Stowarzyszenie zajmuje się m.in.: inicjowaniem i propagowaniem najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem energią i paliwami; promowaniem energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych; propagowaniem rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.
40TRADEA Sp. z o.o. ul. Dekabrystów 41A,
42-215 Częstochowa
www.tradea.pl
TRADEA Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej UNIMOT. Działalność TRADEA koncentruje się na trzech głównych obszarach: hurtowym handlu energią elektryczną, sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz świadczeniu dodatkowych usług podmiotom działającym na rynku energii. Spółka współpracuje z producentami energii elektrycznej. Wśród klientów Spółki są wytwórcy o mocach zainstalowanych jednostek (źródła odnawialne i kogeneracyjne) od 0,3 do 15 MWe. W ciągu roku Spółka skupuje 200 000 MWh energii. W odróżnieniu od działań konkurencji, oferta TRADEA charakteryzuje się dużą elastycznością, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia skutecznych rozwiązań dla podmiotów współpracujących.
41ULTRA-MED. Sp. z o.o.ul. Juliusza Kossaka 49, 20-358 Lublin
www.ultra-med.pl
Ultra-Med Sp. z o.o. istnieje na rynku medycznym od 1944 roku. Obecnie specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i materiałów medycznych oraz rehabilitacyjnych, a także prowadzi serwis aparatury medycznej. Dodatkowo Ultra-Med Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe adaptacje pomieszczeń podmiotów leczniczych przeznaczonych do wysokospecjalistycznej diagnostyki medycznej. Na początku 2016 roku w Ultra-Med Sp. z o.o. powołano Dział Energy Saving, który proponuje klientom wdrożenie profesjonalnych i kompleksowych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz wzrost energooszczędności. Spółka proponuje rozwiązania, które pozwolą na trwałe obniżenie kosztów energii, powstałych na skutek zastosowania mało efektywnych i przestarzałych systemów oświetleniowych.
42Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-030 Lublin, www.umcs.pl
Edukacja wyższa, badania, doradztwo. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach.
43ZETO Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
www.zeto.lublin.pl
ZETO Sp. z o.o. projektuje i wdraża rozwiązania informatyczne. Zajmuje się także sprzedażą i serwisem sprzętu komputerowego i fiskalnego. Jest autorem nowoczesnych i wydajnych systemów z różnych dziedzin.
Ponad 50 letnie doświadczenie gwarantuje stabilność współpracy. Nowym wyzwaniem jest dynamicznie rozwijająca się infrastruktura sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Inteligentne aplikacje do zarządzania wytworzoną energią OZE to nowy obszar zainteresowania firmy.