Projekty FIRESPOL i FIRECE- spotkanie interesariuszy

W dniu 11 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie interesariuszy projektów FIRESPOL – Financial Instruments for Renewable Energy Investment i FIRECE – Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon energy transition in Central Europe , w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubeszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem projektu FIRESPOL jest zwiększenie na poziomie regionalnym inwestycji w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej, zarówno jej wytwarzania, jak również magazynowania, poprzez wprowadzenie innowacyjnych instrumentów finansowych do Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem projektu FIRECE było opracowanie innowacyjnego instrumentu finansowego przeznaczonego na inwestycje związane z przejściem MŚP na niskoemisyjne źródła energii. Instrument ten ma umożliwić realizację projektów zdolnych do: (1) poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w procesach produkcyjnych; (2) wspierania inwestycji dla innowacyjnych technologii energetycznych przez przemysł. Projekty są wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który pełni w nich rolę partnera i są współfinansowane ze środków Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiono stan wdrażania projektu FIRESPOL oraz opracowany w jego ramach Plan Działań, a także rezultaty projektu FIRECE, którego realizacja zakończyła się 30 września 2020 r.