Projekt FIRESPOL – VII Spotkanie partnerów projektu on line

W dniu 7 października 2020 roku odbyło się on line VII Spotkanie partnerów projektu FIRESPOL – Financial Instruments for Renewable Energy Investment, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubeszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem projektu FIRESPOL jest zwiększenie na poziomie regionalnym inwestycji w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej, zarówno jej wytwarzania, jak również magazynowania, poprzez wprowadzenie innowacyjnych instrumentów finansowych do Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach projektu w regionach partnerskich zidentyfikowano i opisano 15 dobrych praktyk   oraz opracowano 5 planów aktywności, których założenia zaprezentowano podczas spotkania. Plany obejmują działania związane z promocją odnawialnych źródeł energii, instrumenty finansowe dedykowane na wsparcie inwestycji związanych z wykorzystaniem potencjału OZE, a także instrumenty dotyczące polityki regionalnej wpływającej na rozwój gospodarki w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE. Projekt jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który pełni rolę partnera i jest współfinansowany ze środków Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.