Projekt EmpInno Monitor S3 – Warsztaty -podsumowanie

W dniach 2-4 września 2020 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i partnera w projekcie „EmpInno Monitoring Smart Specialisation Stategies – EmpInno Monitor S3”, odbyły się Warsztaty z wykorzystaniem metodologii design thinking.

W warsztatach uczestniczyli interesariusze Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3), w tym Przedstawiciele naszego Klastra reprezentujący jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, a także reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, właściciela RIS3.

Celem warsztatów było wypracowanie nowych rozwiązań, metod i sposobów pozyskiwania informacji od użytkowników końcowych (interesariuszy RIS3) w celu zwiększenia jakości i skuteczności sposobów jej monitorowania. Uczestnicy szukali rozwiązań, które umożliwią skuteczne pozyskanie kluczowych informacji jakościowych od użytkowników końcowych RIS3. Podczas warsztatów była także konsultowana koncepcja funkcjonalności aplikacji na telefon komórkowy „RIS bliżej Nas”.

Rekomendacje ze spotkania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Ich celem będzie zwiększenie jakości i skuteczności sposobów monitorowania RIS3 w województwie lubelskim.

Projekt EmpInno Monitor S3 uzyskał wsparcie w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja, Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod linkiem https://empinno.eu/

Zapraszamy także do odwiedzenia strony RIS bliżej Nas