EKO FORUM – zaproszenie

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w EKO FORUM, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 roku w Ecotech Complex przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Forum to doskonałe miejsce do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, poszukiwania rozwiązań dla alternatywnych źródeł energii i paliw, a także funkcjonowania człowieka w obszarze zdrowia, żywności, medycyny. Przedstawiciele samorządów, świata nauki, przedsiębiorcy, media oraz środowiska związane z ekologią, dokonają analizy aktualnych trendów, zagrożeń i wyzwań w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Zakres merytoryczny przedsięwzięcia skupi się na kluczowych zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i miejscem człowieka w środowisku.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu i formularz zgłoszeniowy.