Warsztat „Transformacja energetyczna – sprawiedliwe odejście od węgla” – zaproszenie

W dniu 7 listopada 2019 (czwartek) w godz. 17-19 w Lublinie przy ul. Kowalskiej 1, „Wspólna Przestrzeń” odbędzie się warsztat pt. ”Transformacja energetyczna – sprawiedliwe odejście od węgla”. Organizatorami spotkania są Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Warsztaty są elementem projektu realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Fundacją Heinricha Boella i mają na celu promocję przygotowanej przez obie fundacje publikacji „Atlas Energii”, która służy przybliżeniu tematyki gospodarki niskoemisyjnej oraz zachowań prosumenckich w energetyce. Spotkanie będzie miało dwa wymiary. Z jednej pokazanie jak wygląda polityka energetyczna i klimatyczna UE, a na tym tle polityka krajowa. Drugi wymiar to lokalna transformacja energetyczna, sprawiedliwa transformacja jako szansa dla wykreowania nowych impulsów w lokalnej gospodarce i zazieleniania lokalnego rynku pracy. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie przyczyni się do zbudowania mocniejszych więzi pomiędzy samorządem, prosumentami i lokalnymi firmami zajmującymi się OZE. Efektem spotkania mogą być też impulsy co do kierunków wykorzystania przyszłych funduszy UE. W oparciu o wyniki spotkania sporządzony zostanie materiał, który zostanie przekazany władzom centralnym i regionalnym zajmującym się funduszami UE.

Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatny egzemplarz „Atlasu Energii”. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Spotkanie będzie przebiegało wg poniższego programu:

1. Wystąpienia wprowadzające:
• Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju – prezentacja „Atlasu Energii” w połączeniu z polityką energetyczną UE.
• Ewaryst Hille – prezentacja polityki energetycznej Polski w nawiązaniu do „Atlasu Energii”.
• Małgorzata Gałczyńska – Lubelski Klaster Ekoenergetyczny (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) – spojrzenie na lokalną politykę energetyczną w kontekście „Atlasu Energii.”
2. Moderowana dyskusja – wypracowanie rekomendacji na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym – Towarzystwo dla Natury i Człowieka.
3. Podsumowanie dyskusji – Andrzej Kassenberg

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o potwierdzenie uczestnictwa pod adresem e-mail michal@ekolublin.pl lub telefonicznie pod numerem 81-743-71-04 lub 888-84-46-66

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.