Jak zagospodarować odpady drzewne? – Okrągły stół dyskusyjny – zaproszenie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) zaprasza do udziału w Okrągłym stole dyskusyjnym dotyczącym możliwości zagospodarowania odpadów drzewnych, który odbędzie się 20 listopada 2019 roku o godz. 14.30 w Hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.  Spotkanie jest organizowane w ramach Projektu BioReg realizowanego przez IUNG, finansowanego z Programu HORYZONT 2020.

Celem spotkania będzie dyskusja nt. możliwości wykorzystania odpadów drzewnych (wg Katalogu odpadów, kod odpadów: 030105 i 030104*), a także  potrzeb i wyzwań stojących przed przedsiębiorcami wykorzystującymi drewno w procesie produkcji. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedsiębiorcy z branży drzewnej,  przedstawiciele jednostek samorządowych oraz instytucji zajmujących się problematyką zagospodarowywania odpadów.

Okrągły stół dyskusyjny dotyczący możliwości zagospodarowania odpadów drzewnych jest wydarzeniem towarzyszącym Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego pt. „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym”, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w Hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie, w Sali konferencyjnej B2. Zapraszamy Państwa również do udziału w tym wydarzeniu. O godzinie 11.05 Pani dr Magdalena Borzęcka, Koordynator projektu BioReg przedstawi uczestnikom spotkania najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych zidentyfikowane w ramach projektu.

Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adresy e-mail, w terminach podanych na formularzach.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach

Okrągły stół-zgłoszenie

Seminarium-zgłoszenie