Seminarium „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym” – zaproszenie i formularz zgłoszeniowy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) zapraszają  do udziału w seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego pt. „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym”, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w Hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie, w Sali konferencyjnej B2.

Seminarium jest organizowane w ramach  Targów Energetycznych ENERGETICS 2019, które zostały objęte patronatem branżowym przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Organizacja seminarium jest współfinansowana ze środków programu ramowego Unii Europejskiej  na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach projektu BioReg, realizowanego przez IUNG.

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z energetyką odnawialną i poprawą efektywności energetycznej, w szczególności działań zwiększających niezależność energetyczną na poziomie lokalnym.  Uczestnicy zapoznają się m.in. z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania odpadów drzewnych,  potencjałem wykorzystania gruntów marginalnych na cele energetyczne,  rolą biogazowni rolniczych w procesie osiągania niezależności energetycznej na poziomie lokalnym oraz technologiami produkcji energii z wykorzystaniem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringiem zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Ofertę współpracy w ramach projektów Interreg wspierających wykorzystanie potencjału OZE w naszym regionie przedstawi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych i mediów z województwa lubelskiego. Udział w seminarium jest bezpłatny.  Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl . O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Program

Seminarium-zgłoszenie

(w przypadku problemów z pobraniem formularza proszę o kontakt, tel. 887 200 020).

Godz. 9.30 – 9.40

Powitanie uczestników – Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Godz. 9.40 – 10.00

Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym – Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 Godz. 10.00 – 10.30

Energetyka obywatelska – od węgla do OZE – Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

Godz. 10.30 – 10.50

Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej – Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 10.50 – 11.05

Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania  – Rafał Pudełko, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 11.05-11.20

Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych – Magdalena Borzęcka, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 11.20 – 12.00

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.

Godz. 12.00 – 12.15

Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych – Marek Świderczuk, REYBUD Sp. z o.o.

 Godz. 12.15 – 12.35

Turbina wiatrowa w nowej odsłonie – Zbigniew Szkoda, PPHU Meblam

Godz. 12.35 – 12.55

Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu

Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

 Godz. 12.55 – 13.15

Współpraca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg

Agata Kossakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Godz. 13.30

Lunch

 

Projekt BioReg uzyskał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej  na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020,  na podstawie umowy nr 727958