EKOJANOSIK 2018 dla Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego została Laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej EKOJANOSIK 2018 w kategorii Przedsiębiorstwo Edycji 2018. Zaszczytny laur „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” został przyznany Fundacji  za działalność na rzecz obniżania niskiej emisji  i poprawy świadomości  oraz wrażliwości ekologicznej społeczeństwa.

Celem nagrody EKOJANOSIK jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną, skupiającą niezależnych ekspertów i autorytety ochrony środowiska: samorządów terytorialnych, jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.

Z tej okazji Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny otrzymała także dyplom gratulacyjny przyznany przez Posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ekojanosik

Ekojanosik-dyplom