Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 19 lipca 2018 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Klastra w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (LKE). Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% na usługi szkoleniowe i doradcze dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR). W kontekście aktualizacji Strategii rozwoju LKE do 2022 roku dyskutowano nt. misji, celów rozwojowych oraz projektów strategicznych klastra.  Omówiono założenia promocji Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podczas XI Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2018 w dniach 13-15.11.2018 roku w Lublinie. W trakcie spotkania odbył się warsztat przeprowadzony przez pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, którego celem było zapoznanie uczestników z możliwością zastosowania modelu  ekonomicznego I-O do badania potencjału poszczególnych sektorów gospodarki w województwie lubelskim, który został opracowany w ramach projektu BioEcon oraz ofertą Europejskiej platformy zarządzania odpadami drzewnymi, przygotowanej i wdrożonej w ramach projektu BioReg.