Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uczestniczy w badaniu „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018” prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem badania jest zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk wyłonionych w badanych klastrach oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju klastrów, adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce. Przeprowadzony benchmarking klastrów pozwoli pogłębić wiedzę o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce.