Partnerzy LKE w XVII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016

W XVII  Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016 w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, a nagrodę w kategorii Lider Innowacyjności: otrzymała Politechnika Lubelska. Obie Uczelnie są Partnerami Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Więcej informacji znajduje się pod linkiem

MultiAgencja Sp. z o.o. przystąpiła do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 18 lipca 2016 roku Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przystąpieniu MultiAgencji Sp. z o.o. do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. MultiAgencja Sp. z o.o. zajmuje się działalnością budowlaną oraz pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami. Firma dysponuje obiektami budowlanymi, na których planuje posadowić instalacje fotowoltaiczne.

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny patronem II Kongresu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego objęła patronatem II Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – POLSKA PV, który odbędzie się w dniu 18.10.2016 roku w Ministerstwie Energii w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – POLSKA PV. Zagadnienia poruszane na kongresie będą koncentrować się wokół najnowszych zmian legislacyjnych, dotyczących m.in. energetyki prosumenckiej, klastrów […]

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje EmpInno

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekeoenergetycznego realizuje Projekt “S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions” (EmpInno). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu INTERREG Program Morza Bałtyckiego 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w regionach UE objętych […]

ENERGETICS pod patronatem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny objął patronatem branżowym IX Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS, które odbędą się w dniach 15-17.11.2016 roku w Lublinie. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator LKE prowadzi współpracę z Targami Lublin SA od 2008 roku. W ramach objęcia Patronatem Targów Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 16 listopada 2016 roku zorganizuje seminarium poświęcone problematyce odnawialnych źródeł […]

HARTIMEX Sp. z o.o. w gronie Partnerów Klastra

W dniu 20 czerwca 2016 r. Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przystąpieniu HARTIMEX Sp. z o.o. do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. HARTIMEX Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i budową linii technologicznych agrorafinerii, produkcji i zagospodarowania biogazu oraz projektowaniem i budową układów sterowania dla kotłów rusztowych wysokotemperaturowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej do konkursu 3.7 RPO WL

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oferuje usługę opracowania dokumentacji projektowej do konkursu dla przedsiębiorców w ramach Działania 3.7 RPO WL. Wnioski do programu można składać do 8.09.2016 r. Konkurs adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług, […]

Instalacja fotowoltaiczna w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW. Ogniwa fotowoltaiczne są zainstalowane na elewacji i na dachu budynku. Instalacja jest wykorzystywana przede wszystkim jako instalacja doświadczalna i do celów edukacyjnych. Została zbudowana pod kątem obserwacji uzysków energii. Falownik rejestruje wszystkie niezbędne informacje. Próbkowanie odbywa się z częstotliwością 5 […]