Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje EmpInno

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekeoenergetycznego realizuje Projekt “S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions” (EmpInno). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu INTERREG Program Morza Bałtyckiego 2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w regionach UE objętych działaniami projektu. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod linkiem http://www.fundacja.lublin.pl/aktualnosci/s3-empowering-for-innovation-and-growth-in-medium-sized-cities-and-regions-empinno/

EmpInno-prezentacja