Forum Przedsiębiorczości PARP

W dniu 9 grudnia 2020 roku odbyło się Forum Przedsiębiorczości,  w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania  polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz czynników stymulujących tą aktywność. Podczas spotkania dokonano także podsumowania 20 – letniej działalności PARP. Na początku spotkania Pan Marvin Liao, trener, doradca, inwestor specjalizujący się w programach akceleracyjnych odniósł się do obecnych uwarunkowań prowadzenia innowacyjnego biznesu, takich jak masowa cyfryzacja i praca zdalna. W ciągu ostatnich 5 miesięcy nastąpiła nieprawdopodobnie szybka zmiana w myśleniu konsumentów. Mamy wzrost rynku akcji firm cyfrowych. Sytuacja firm jest dobra lub zła w zależności od branży. Obecnie najłatwiej dostać finansowanie na wczesnym etapie rozwoju firmy. Perspektywicznymi branżami są: e-learning, telemedycyna, e-medycyna, e-handel, infrastruktura IT, cyberbezpieczeństwo, łańcuchy dostaw, internet rzeczy, gry. Przekazał także wskazówki dla startupów: należy mieć misję,  myśleć o niej i ją realizować, ograniczać koszty i zarządzać nimi, poszukiwać nowych klientów, tworzyć nowe produkty z myślą o globalnej ekspansji. Obecnie motorem jest Internet. W takiej sytuacji dużo łatwiej jest pozyskać klientów za granicą. Obecnie firmy są jednocześnie on line i off line. Kluczowe dla powodzenia biznesu są też media społecznościowe. nawiązywanie znajomości, budowanie kontaktów, networking. Pozyskiwanie funduszy, nauka, praca, zdobywanie informacji odbywa się przez Internet. W warunkach wysokiej konkurencji kluczowe jest znalezienie problemu, który dotyczy małej grupy. Należy szukać optymalnego rozwiązania tego problemu minimalnym nakładem środków. W dalszej części spotkania swoimi doświadczeniami związanymi z opracowaniem i zdrożeniem nowych innowacyjnych produktów dzielili się z uczestnikami spotkania przedsiębiorcy.