13. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – zaproszenie

W dniach 16-22 listopada 2020 roku odbędzie się 13. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego podstawą jest promowanie świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.  ŚTP odbywa się w ramach współpracy z organizacjami, instytucjami, firmami, przedsiębiorcami, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości tym celu organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania startupów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. Tegorocznym hasłem przewodnim ŚTP jest Nowa Normalność.  Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest Urząd Miasta Lublin.

W ramach 13. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Pani Małgorzata Gałczyńska, reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego wygłosi prezentację pt. Współpraca szansą na wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym”. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, a także nowej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w najbliższych latach będzie następował dynamiczny rozwój zielonej gospodarki. Sukces tego rozwoju w dużej mierze zależeć będzie od inicjatyw lokalnych, których celem będzie dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione doświadczenia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie inicjowania i rozwoju współpracy na poziomie lokalnym związane z wykorzystaniem potencjału OZE i działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Doświadczenia te są związane ze współpracą w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i Tomaszowskiego Klastra Energii. W obu inicjatywach uczestniczą przedsiębiorcy.

Wykład skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką OZE i efektywności energetycznej, w szczególności potencjalnych kooperantów inicjatyw lokalnych: przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Prezentacja odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 roku o godz. 13.00. Rejestracja na wydarzenie jest  obowiązkowa poprzez stronę:

https://potencjal-odnawialnych-zrodel-energii-tp2020-l-i.konfeo.com