Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 12 września 2019 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Klastra, w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Pani Olga Śniadecka z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) przedstawiła możliwości wsparcia przedsiębiorstw w 2019 roku w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez LAWP. Ponadto Pani Anna Woroszyńska (Partner LKE) omówiła działania termomodernizacyjne w zakresie Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy zapoznali się także z możliwością dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych w ramach Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ofertą w ramach nowych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Podczas spotkania omówiono także promocję Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podczas XII Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2019 w dniach 19-21 listopada 2019 roku. Jednym z działań jest organizacja Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w dniu 20 listopada 2019 roku poświęconego zagadnieniom związanymi z energetyką odnawialną i poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do udziału w seminarium.