Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 30 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Klastra, w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Pan Michał Marszałowicz z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej wygłosił prezentację przybliżającą możliwości udziału w konkursach programu HORYZONT 2020 dla obszaru: „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”. Uczestnicy zapoznali się także z działaniami na rzecz wsparcia klastrów na poziomie krajowym i regionalnym. Omówiono również założenia promocji Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podczas XII Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2019, które odbędą się w dniach 19-21 listopada 2019 roku. Na zakończenie spotkania Pan dr hab. Jerzy Kozyra z IUNG-PIB w Puławach przekazał uczestnikom założenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym planowane kierunki działań na poziomie krajowym i europejskim w kontekście branży energetyki odnawialnej. Celem prezentacji było przybliżenie przyszłych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z branży OZE.