Projekt 4RinEU – współpraca z Gminą Wola Uhruska

W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyła się telekonferencja w ramach projektu 4RinEU – Robust&Reliable technology concepts and business models  for triggering deep Renovation of Residential buildings in EU, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Projekt 4RinEU jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Liderem projektu jest European Academy Bolzano (EURAC). W ramach projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (partner wspierający) we współpracy z Partnerami Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego będzie odpowiedzialna za budowę sieci strategicznej Geo-Cluster, w skład które wejdą deweloperzy, inwestorzy, firmy budowlane i właściciele nieruchomości. Zorganizuje także 3 warsztaty, podczas których zostaną omówione, m.in.: koncepcja głębokiej renowacji budynków  i wytyczne dot. głębokiej renowacji budynków wypracowane w ramach projektu, a także dobre praktyki i wytyczne dotyczące ich wdrożenia oraz zagadnienia związane z analizą kosztów i ich optymalizacją w związku z planowaną renowacją budynków. Zostały ustalone terminy 2 warsztatów, które odbędą się w dniach 3.12.2019 roku i 24.03.2020 roku w Warszawie. W związku z wdrożeniem koncepcji głębokiej renowacji budynków Fundacja będzie współpracowała z Gminą Wola Uhruska (Partnerem Klastra). Jako model do analiz zostanie wykorzystany budynek biurowo-mieszkalny będący własnością gminy. Będzie to budynek wzorcowy, dla którego zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz z analizą kosztów i ich optymalizacją.