Konferencja „Jak przybliżyć strategie inteligentnych specjalizacji do biznesu” – podsumowanie

W dniach 6 i 7 marca 2019 roku w Berlinie obyła się Konferencja „Jak przybliżyć inteligentne specjalizacje do biznesu”, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu EmpInno. Podczas spotkania dr Ales Gnamus (S3 Platform, Growth&Innovation, Joint Research Centre) przybliżył uczestnikom nowe podejście Komisji Europejskiej do wdrażania regionalnych strategii innowacji. Jednym z kluczowych elementów będzie łączenie specjalizacji z kliku różnych sektorów. Bardzo ważna będzie współpraca różnych podmiotów o różnych kompetencjach i budowanie na bazie tej współpracy potencjału do wdrażania innowacji międzysektorowych. Podkreślał rolę Platformy S3 w rozwijaniu takiej współpracy. Podczas spotkania dyskutowano o sposobach rozwoju współpracy w zakresie wdrażania regionalnych strategii innowacji na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Dr Peter Eulenhöfer (Division Manager Labour, Energy, Start-ups&Internationalisation of Brandemburg Invest Ltd) zaprezentował działania podejmowane w Regionie Berlin-Brandemburg w zakresie tworzenia i rozwoju silnych klastrów będących podstawą rozwoju gospodarki regionu. Odbyły się także panele dyskusyjne w ramach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Podczas panelu poświęconego energetyce Pani Małgorzata Gałczyńska przybliżyła uczestnikom ideę współpracy producentów i odbiorców energii w ramach klastrów energii na przykładzie Tomaszowskiego Klastra Energii.