Projekt SMART-watch – wizyta studyjna w Kapfenbergu

W dniach 27-29 marca 2019 roku w Kapfenbergu w Austrii odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach projektu SMART_watch, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskiego Klastra Ekenergetycznego. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z działalnością austriackich obserwatoriów (obserwatoria działają w obrębie konkretnych branż i zajmują się, m.in. monitorowaniem rynków, gromadzeniem i analizą danych gospodarczych, realizacją unijnych projektów, identyfikacją i promocją dobrych praktyk z innych regionów kraju i Europy). Podczas wizyty przybliżono działalność następujących instytucji i przedsiębiorstw: Styrian business promotion agency, Silicon Alps, Böhler Schmiedetechnik GmbH, Pankl Racing Systems AG, Woodcluster, HIZ- Holizinnovationszentzrum i Pabst Holz.
Wizyty w powyższych instytucjach i firmach przybliżyły uczestnikom specyfikę, kulturę organizacyjną oraz potencjał austriackich obserwatoriów. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do planowania i wdrażania nowych usług dla przedsiębiorstw.