Tomaszowski Klaster Energii wyróżniony przez Ministerstwo Energii

Tomaszowski Klaster Energii (TKE) uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w II Konkursie dla klastrów energii zorganizowanym przez Ministerstwo Energii.  Ponadto Klaster znalazł się w gronie sześciu wyróżnionych klastrów.

Koncepcja klastrów energii wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych  źródłach energii pojęcia klastrów energii. Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują ww. cel w sposób przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.

Tomaszowski Klaster Energii został utworzony przy wsparciu podmiotów wchodzących w skład Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego: Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Koorynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i Politechniki Lubelskiej. Zadania związane z rozliczaniem energii elektrycznej wytworzonej/zużytej w obrębie Tomaszowskiego Klastra Energii będą prowadzone we współpracy z TRADEA Sp. z o.o. Koordynatorem TKE jest Pan Jacek Sikora – Prezes Zarządu TermoSystemy Sp. z o.o. Misją TKE jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych, tańsze zaopatrzenie w energię i racjonalizację zużycia energii oraz przekształcanie odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego. W ramach klastra energii współpracuje 41 podmiotów, w tym Powiat Tomaszowski, wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie i instytucje otoczenia biznesu.

Tomaszowski Klaster Energii – prezentacja