Spotkanie Interesariuszy w ramach projektu FIRESPOL

W dniu 23 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się Spotkanie Interesariuszy w ramach projektu FIRESPOL, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

W czerwcu 2018 roku Województwo Lubelskie wraz z 5 regionami Unii Europejskiej z Hiszpanii, Łotwy, Irlandii, Niemiec i Chorwacji rozpoczęło realizację projektu FIRESPOL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa. Celem trwającego 4 lata projektu jest zwiększenie na poziomie regionu prywatnych inwestycji w zakresie energii odnawialnej, zarówno jej wytwarzania, jak również magazynowania, poprzez wprowadzenie innowacyjnych finansowych instrumentów do Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach działań zaplanowanych w projekcie FIRESPOL przewidziano m.in. cykl spotkań interesariuszy. Rola interesariuszy ma charakter opiniotórczy i ma kluczowe znaczenie dla przygotowania najlepszych form finansowania OZE i inwestycji w efektywność energetyczną dostosowanych do uwarunkowań regionalnych i możliwości inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów. Podczas spotkania przedstawiono ideę i założenia projektu FIRESPOL oraz omówiono zagadnienia związane ze zwrotnymi instrumentami finansowymi jako alternatywnymi dla dotacji, a także instrumentami finansowymi dostępnymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego.