Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno w Seinäjoki w Finlandii

W dniach 9-10 października 2018 roku w Seinäjoki w Finlandii odbyło się IX Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno , w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Partnera w projekcie EmpInno). Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalną Radę Południowej Ostrobothnii. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się, m.in. z instrumentami wdrażania regionalnej polityki innowacji na przykładzie Sieci badawczej Epanet Konsorcjum uniwersyteckiego w Seinäjoki,  która skupia 25 grup badawczych. Grupy te działają m.in. w zakresie inteligentnych energooszczędnych systemów oraz przedsiębiorczości, kompetencji biznesowych i innowacji. Przedstawiciele regionów partnerskich z projektu EmpInno: Satakunta i Południowa Ostrobothnia, przedstawili  instrumenty polityki regionalnej oraz dobre praktyki związane z wdrażaniem Regionalnych Strategii Innowacji. W trakcie spotkania, w części poświęconej działalności grup roboczych Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała wyniki prac związanych z opracowaniem Koncepcji Synergii i Wzmocnienia MSP w ramach Grupy Roboczej Energia. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest liderem Grupy Roboczej Energia, która skupia 9 partnerów projektu EmpInno z Danii, Litwy, Szwecji, Finlandii i Polski.