Szkolenia dla przedsiębiorców

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców do udziału w szkoleniu pt. „Sprzedaż bez sprzedawania: Praktyczna psychologia dobrego wpływu na klienta”. Szkolenie jest adresowane do pracowników przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą produktów firmy. Oferowane przez Fundację szkolenie jest zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), co oznacza, że możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie kosztów szkolenia w wysokości do 80%.  Poza ww. szkoleniem obecnie posiadamy w ofercie następujące szkolenia: „Techniki sprzedaży i negocjacji”; „RODO bez tajemnic”; „Zarządzanie stresem i emocjami”; „Kształtowanie kompetencji i umiejętności liderskich (np. dla kierowników wyłonionych z szeregowych pracowników, którym się ciężko odnaleźć w roli; elementy zarządzania zespołem, zarządzania zmianą; asertywność i komunikacja); „WordPress bez tajemnic”; „Fotografia produktowa”. Ponadto oferujemy także szkolenia „szyte na miarę” potrzeb przedsiębiorstwa. Zakres merytoryczny szkoleń dostosowanych do oczekiwań przedsiębiorstw pomoże ustalić Państwu Pani Eliza Potocka – Ekspert Fundacji, tel. 516 283 385, e-mail: szkolenia@inkubator-lublin.pl . Zapraszamy do skorzystania z oferty usług szkoleniowych Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Szczegółowe informacje o szkoleniu pt. „Sprzedaż bez sprzedawania: Praktyczna psychologia dobrego wpływu na klienta”