Cykl warsztatów z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w I Warsztacie z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości) w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro). Spotkanie jest pierwszym z cyklu sześciu warsztatów, które są organizowane w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem warsztatów jest  prezentacja zagadnień związanych z transferem technologii, promowaniem innowacji oraz współpracy w zakresie badań i rozwoju w ramach inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – energetyki odnawialnej pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami oraz promowanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych.  Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 22.08.2017 roku na adres: m.galczynska@fundacja.lublin.pl lub nr fax 81 710 19 10. Zgłoszenie można przesłać także pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną poinformowane o decyzji w terminie do dnia 23.08.2017 roku pocztą elektroniczną.

Program I Warsztatu

Formularz zgłoszeniowy