Wizyta przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym

W dniach 15-17 września 2016 roku planowana jest wizyta przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Podlasia na Lubelszczyźnie. Celem wizyty jest, m.in. prezentacja instalacji fotowoltaicznych, zasad ich działania oraz aspektów technicznych i ekonomicznych inwestycji. W dniu 15 września planowana jest wizyta grupy w Inkubatorze Przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW. W dniu 16 września uczestnicy zapoznają się z działalnością Eco-energia Sp. z o.o. – Partnera Klastra i obejrzą instalację PV o mocy 10 kW znajdującą się na siedzibie Spółki. W tym samym dniu grupa odwiedzi Gminę Trawniki i zapozna się z projektem „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Trawniki”. W ramach projektu wykonano 23 instalacje fotowoltaiczne na budynkach prywatnych (jedna o mocy 2kW, 10 o mocy 2,5 kW, 12 o mocy 3 kW) oraz instalację fotowoltaiczną  o mocy 40 kW na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dokumentację projektową opracowała Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny we współpracy ze Spółką Eco-energia.

Organizatorem wyjazdu studyjnego jest Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Wyjazd sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.