Wizyta przedstawicieli ukraińskich klastrów w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym

W dniu 30 sierpnia 2016 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego gościliśmy przedstawicieli klastrów energetycznych z Równego, Odessy, Winnicy, Dnipro, Iwano-Frankiwska, Połtawy, Charkowa i Łucka na Ukrainie. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z działalnością Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i projektami, w których uczestniczą partnerzy Klastra. Podczas spotkania zaprezentowano: działalność Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Klastra, Inkubator Przedsiębiorczości – jego ofertę infrastrukturalną i merytoryczną adresowaną do nowopowstajacych i  działających przedsiębiorstw z branży OZE, działalność Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego – aspekty organizacyjne, rolę koordynatora, rady klastra i animatora klastra, zaangażowanie w projekty związane z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW znajdującą się na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości. Wizyta delegacji z Ukrainy została zorganizowana przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w ramach projektu „Ukraińskie klastry energii odnawialnej – realne narzędzie rozwoju i skutecznej współpracy ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw”.