Projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji Ustawy o OZE – konsultacje

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Konsultacje dotyczą projektów następujących rozporządzeń:

  1. Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  2. Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.,
  3. Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.,
  4. Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Energii