Dotacje dla przedsiębiorstw na centra badawczo-rozwojowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców do współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do konkursów: 1) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Wnioski można składać do 31.10.2016 roku. 2) w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Wnioski można składać do 30.12.2016 roku. W przypadku zainteresowania ofertą Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny proszę o kontakt z Panem Piotrem Kowalewskim – Dyrektorem Działu Wspierania Innowacji, p.kowalewski@fundacja.lublin.pl , tel. 607 169 066.