Projekt 4RinEU – III Wirtualny Warsztat

W dniu 17 marca 2021 roku odbył się III Wirtualny Warsztat w ramach projektu 4RinEU  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która jest partnerem wspierającym projektu we współpracy z Eurac Research – Institute for Renewable Energy. Uczestnikami warsztatu byli przedsiębiorcy z Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oraz reprezentanci Politechniki Lubelskiej (Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Budownictwa i Architektury), Urzędu Miasta Lublin (Biura Zarządzania Energią) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddziału Odnawialnych Źródeł Energii). Celem projektu jest opracowanie technologii, metodologii i modeli biznesowych, które będą wykorzystane przy planowaniu głębokiej renowacji budynków mieszkalnych w Europie. W ramach projektu na bazie trzech studiów przypadku dla typowych budynków mieszkalnych z Norwegii, Hiszpanii i Holandii zostały opracowane wytyczne dotyczące głębokiej termomodernizacji budynków. Narzędzia do analizy opracowane w ramach projektu zostały wykorzystywane do opracowania trzech studiów wykonalności dla typowych budynków mieszkalnych w Polsce, Irlandii i na Węgrzech (pilotaże). Przedmiotem analiz w Polsce jest budynek biurowo-mieszkalny będący własnością gminy Wola Uhruska, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Dla tego budynku, przy wykorzystaniu narzędzi do analiz opracowanych w ramach projektu, zostały opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz z analizą kosztów i ich optymalizacją. Podczas trzeciego warsztatu zostało przedstawione studium wykonalności budynku biurowo-mieszkalnego należącego do Gminy Wola Uhruska. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z założeniami studium, które zostało opracowane przez ekspertów z Eurac i dyskutowali nt. zmian w opracowaniu.