Seminarium Klastra podczas Targów ENERGETICS 2019 – podsumowanie i prezentacje

W dniu 20 listopada 2019 roku podczas Targów Energetycznych ENERGETICS 2019 odbyło się Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego pt. „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym”, w którym uczestniczyło ponad 180 osób, w tym: przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, mediów oraz studenci i uczniowie szkół średnich. Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) we współpracy z Partnerami Klastra.  Organizacja seminarium była współfinansowana ze środków programu ramowego Unii Europejskiej  na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach projektu BioReg, realizowanego przez IUNG. Uczestnicy seminarium zapoznali się z zagadnieniami związanymi z energetyką odnawialną i poprawą efektywności energetycznej, w szczególności działaniami zwiększających niezależność energetyczną na poziomie lokalnym. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium.

 

Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym – Gałczyńska Małgorzata

Możliwości wsparcia inwestycji odnawialnych źródeł energii w regionie – Kasperska Elżbieta

Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej – Kozyra Jerzy

Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania –Pudełko Rafał

Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych – Borzęcka Magdalena

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej – Palak Henryk

Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych – Świderczuk Marek

 Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu – Zachariasz Tomasz

Współpraca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg – Kossakowska Agata

W dniach 19-21 listopada Lubelski Klaster Ekoenergetyczny promował swoją ofertę na stoisku targowym.