Projekt BioReg – spotkanie informacyjno-kooperacyjne podczas Targów LUBDREW

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB w Puławach), Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-kooperacyjnym, które odbędzie się 22 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej zlokalizowanej na Hali C przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.  Podczas spotkania zostanie zaprezentowana pierwsza w Europie, wielopodmiotowa platforma odpadów drzewnych. Jednym z zadań platformy jest prezentacja najlepszych praktyk oraz czynników sukcesu realizowanych działań związanych z wykorzystaniem odpadów drzewnych w europejskich regionach demonstracyjnych (Göteborg, Västsverige, Szwecja; Karlsruhe, Badenia-Wirtembergia, Niemcy; Lombardia, Emilia-Romania, Włochy; Północno-Zachodnia Anglia, Wielka Brytania oraz Vorarlberg i Styria, Austria).  Regiony te wprowadziły  efektywne rozwiązania na każdym poziomie łańcucha wartości zarządzania odpadami drzewnymi, tj.: zbierania, przetwarzania, waloryzacji, w tym ponownego wykorzystania, recyklingu do odzysku materiałów czy energii oraz zarządzania produktami wyjściowymi, takimi jak: gaz, popiół, czy inne odpady uzyskiwane w procesie waloryzacji. Zidentyfikowane w projekcie praktyki będą zaimplementowane w 3 regionach, tzw. odbiorcach, do których należą: Normandia (Francja), Lubelszczyzna (Polska) oraz Region Alentejo i Lizbona (Portugalia). Platforma została opracowana w ramach projektu BioReg, którego partnerem jest IUNG-PIB w Puławach. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest Partnerem Wspierającym w projekcie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.