Spotkania kooperacyjne w ramach projektu EmpInno

W dniu 15 listopada 2017 roku podczas  X Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017 w Lublinie odbyły się spotkania kooperacyjne (B2B) z udziałem polskich, fińskich i litewskich przedsiębiorstw i instytucji. Spotkania zostały zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Biurem Enterprise Europe Network prowadzonym przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, Kaunas Science and Technology Park z Litwy oraz Regional Councuil of South Ostrobotnia z Finlandii. Organizacja spotkań odbyła się w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” . Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas wydarzenia 12 przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji odbyło 15 rozmów, podczas których mieli możliwość poznania się i wstępnego omówienia możliwości współpracy.