Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – oferta

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny oferuje następujące produkty:

Kompleksowe przygotowanie inwestycji wykorzystującej odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i/lub  cieplnej obejmujące projektowanie, budowę oraz uruchomienie: biogazowni, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych, farm wiatrowych, instalacji geotermalnych oraz instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii.

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną z funduszy krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.

Wsparcie doradcze dla potencjalnych inwestorów w zakresie, m.in.: opracowania analiz potencjału OZE w województwie lubelskim, wstępnej koncepcji inwestycji, opracowania logistyki surowca dla biogazowni, przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji, doboru technologii produkcji energii i nadzoru nad realizacją inwestycji.

Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz projektowania i eksploatacji instalacji OZE.

Informacji o ofercie udziela Pani Małgorzata Gałczyńska – Zastępca Dyrektora Działu Wspierania Innowacji, Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, tel. 887 200 020, e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl