Oferta Klastra

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny oferuje specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego przygotowania inwestycji, obejmujące projektowanie, budowę oraz uruchomienie: biogazowni, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych, farm wiatrowych, instalacji geotermalnych i instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii.

Klaster oferuje potencjalnym inwestorom wsparcie w zakresie, m.in.: opracowania analiz potencjału OZE w województwie lubelskim, wstępnej koncepcji inwestycji, opracowania logistyki surowca w przypadku biogazowni, przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji, doboru technologii produkcji energii i nadzoru nad realizacją inwestycji.

W oparciu o potencjał ekspercki Partnerów, Klaster oferuje szkolenia z zakresu, m.in.: OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz projektowania i eksploatacji instalacji OZE.