Jak przystąpić do Klastra

W celu przystąpienia do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego należy wypełnić Ankietę przystąpienie do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która znajduje się poniżej.
Skan podpisanej ankiety należy przesłać na adres e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl
a jej oryginał pocztą tradycyjną na adres podany w nagłówku ankiety. Decyzję o przyjęciu podmiotu do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podejmuje Rada LKE w terminie 14 dni od wpłynięcia ankiety do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Podmiot przystępujący do LKE podpisuje umowę przystąpienie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatorem Klastra. Podmiot przystępujący do LKE jest zobowiązany uiścić jednorazową opłatę wpisową oraz składkę roczną.

Ankieta