„Biogaz w Polsce – raport 2020”

Polecamy Państwu publikację „Biogaz w Polsce – raport 2020”, w której opracowaniu uczestniczyli reprezentanci Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego), Pan prof. dr hab. Mariusz Matyka i dr Piotr Skowron. Publikacja to kompendium wiedzy na temat polskiego rynku biogazu oraz (nieistniejącego jeszcze) rynku biometanu, z rysem historycznym, aktualną sytuacją prawną, […]

Nowelizacja ustawy OZE – konsultacje

Ministerstwo Klimatu zaprasza do zgłaszania uwag do projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą m.in. ograniczenia obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w wyniku podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji OZE (zgodnie […]

Biogazownia czyli magic factory – wywiad z Jerzym Kozyrą

Dr hab. Jerzy Kozyra jest naukowcem, który od lat skupia się problemach adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, w tym na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest pracownikiem Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Zdaniem Jerzego Kozyry za 20-30 lat większość ludzi […]

Klastry energii – konsultacje społeczne do 10 kwietnia 2017 roku

Ministerstwo Energii zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Dokument został opracowany na zlecenie Ministerstwa Energii przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., WiseEuropa, Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A., przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. Idea tworzenia klastrów energii jest oparta na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i […]

Projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji Ustawy o OZE – konsultacje

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje dotyczą projektów następujących rozporządzeń: Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, […]

Ustawa o OZE – najważniejsze zmiany

Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego w 2015 roku udział OZE w całkowitym bilansie energetycznym kraju wyniósł 12% wobec zakładanych 10%. Do 2020 roku Polska musi osiągnąć 15% udział OZE. Osiągnięciu tego celu mają sprzyjać przyjęte regulacje prawne. W dniu 1 lipca 2016 roku wszedł w życie czwarty rozdział ustawy o OZE […]