Europejska platforma odpadów drzewnych – warsztat informacyjny

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do korzystania z pierwszej w Europie, wielopodmiotowej platformy poświęconej odpadom drzewnym. Platforma została opracowana w ramach Projektu BioReg, którego Instytut jest partnerem. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest partnerem wspierającym w projekcie. Platforma opracowana w ramach projektu ułatwi identyfikację i wybór najlepszych […]

Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu

Politechnika Lubelska, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego do korzystania z Wyszukiwarki badań, szkoleń i technologii. Narzędzie umożliwia wyszukanie informacji o: badaniach i pomiarach, technologiach, opiniach i ekspertyzach oraz szkoleniach oferowanych przez Politechnikę Lubelską. Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki. Wyszukiwarka badań, szkoleń i technologii

Szkolenia dla przedsiębiorców

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców do udziału w szkoleniu pt. „Sprzedaż bez sprzedawania: Praktyczna psychologia dobrego wpływu na klienta”. Szkolenie jest adresowane do pracowników przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą produktów firmy. Oferowane przez Fundację szkolenie jest zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), co oznacza, że możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie kosztów […]

Zestaw hybrydowy do produkcji energii z OZE

Biall Sp. z o.o. – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, oferuje zestaw hybrydowy dostarczający ekologicznej energii finalnemu konsumentowi. Zestaw ten łączy w sobie zalety dwóch technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jest to hybrydowe połączenie technologii fotowoltaicznej oraz generatora wiatrowego o pionowej osi. Dzięki takiej konfiguracji urządzeń nigdy nie zabraknie nam zielonej energii. Zestaw składa się […]

Oprogramowanie Energia®4 – narzędzie do realizacji audytu energetycznego

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) przygotowała ofertę w zakresie zastosowania oprogramowania Energia®4, jako narzędzia do realizacji audytu energetycznego wg obowiązku Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej oraz w procesie monitorowania i ewaluacji polityki energetycznej, wynikającej z wdrożenia systemu zarządzania energią […]

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii firmy ELPRO Sp. z o.o.

ELPRO Sp. z o.o. – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do korzystania z oferty akredytowanego przez UDT Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Profesjonalne laboratorium jest wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji szkoleń z zakresu OZE, szczególnie w zakresie systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych i pomp ciepła. Kompleksowy kurs w akredytowanym ośrodku w pełni przygotowuje oraz uprawnia do złożenia […]

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – oferta

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny oferuje następujące produkty: Kompleksowe przygotowanie inwestycji wykorzystującej odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i/lub  cieplnej obejmujące projektowanie, budowę oraz uruchomienie: biogazowni, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych, farm wiatrowych, instalacji geotermalnych oraz instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii. Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskania środków finansowych na […]

PROVA1011 analizator systemów fotowoltaicznych PV

Biall Sp. z o.o. – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego wprowadziła na rynek doskonałe narzędzie, niezbędne przy projektowaniu, instalacji oraz konserwacji systemów fotowoltaicznych – analizator systemów fotowoltaicznych PROVA1011. Urządzenie umożliwia rejestrację parametrów poszczególnych paneli, co pozwala na weryfikację ich stanu przed opuszczeniem fabryki, wysyłką do klienta lub montażem. Bezprzewodowy czujnik natężenia oświetlenia i temperatury oraz możliwość […]

Opinie o innowacyjności

UMCS w Lublinie – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oferuje opracowanie opinii o innowacyjności technologii.  Opinia, zgodnie z wymogiem stawianym przez Ministerstwo Rozwoju, jest dowodem na zastosowanie innowacji procesowej lub produktowej w planowanej inwestycji. Opinia zawiera m.in. charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określa czas, w jakim w jakim jest ona stosowana w regionie, […]