Baza wiedzy

Efektywność energetyczna

Ustawa o efektywności energetycznej – najważniejsze regulacje

Celem ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020 (10,5% oszczędności energii finalnej do końca 2020 roku, począwszy od stycznia 2014 roku) , a także stymulowanie inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty. Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 października 2016 roku.

Odnawialne źródła energii

Ustawa o OZE – najważniejsze zmiany

Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego w 2015 roku udział OZE w całkowitym bilansie energetycznym kraju wyniósł 12% wobec zakładanych 10%. Do 2020 roku Polska musi osiągnąć 15% udział OZE. Osiągnięciu tego celu mają sprzyjać przyjęte regulacje prawne.

W dniu 1 lipca 2016 roku wszedł w życie czwarty rozdział ustawy o OZE dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców i prosumentów.