Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 23 czerwca 2021 roku w Lublinie odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania Pani Agnieszka Jarocka i Pan Paweł Chrapowicki zaprezentowali ofertę Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej  oraz Enterprise Europe Network działającego przy Politechnice Lubelskiej. Uczestnicy wysłuchali także prelekcji pt. „Trendy związane z magazynowaniem energii w świetle dyrektywy […]

Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa lubelskiego – zaproszenie do współpracy

W istniejących systemach monitorowania RIS (regionalnych strategii innowacji) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego. Aby sprostać temu wyzwaniu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny opracowała Moduł „RIS bliżej Nas” w formie strony internetowej  www.ris.fundacja.lublin.pl   i   aplikacji na telefon komórkowy (do pobrania w sklepach Google […]

Konferencja „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do udziału w Konferencji „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”, która odbędzie się on line  16 czerwca 2021 roku w godz. 9.30 – 12.00. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania metod i narzędzi, które  pozwolą właścicielom strategii na zacieśnienie współpracy z interesariuszami […]

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – Aplikacja konsorcjum z udziałem Partnerów klastra z rekomendacją

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przeprowadziło krajową preselekcję, której celem było wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. W związku z ogłoszonym Konkursem do Ministerstwa wpłynęło 40 aplikacji. Zgodnie z zapisami Regulaminu i wynikającymi z niego kryteriami wyboru Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych wniosków i zarekomendowała 25 aplikacji kandydatów na regionalne i specjalistyczne eDIH. […]

Projekt 4RinEU – IV Wirtualny Warsztat

W dniu 26 maja 2021 roku odbył się IV Wirtualny Warsztat podsumowujący realizację działań w ramach projektu 4RinEU  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która jest partnerem wspierającym projektu we współpracy z Eurac Research – Institute for Renewable Energy. W warsztacie uczestniczyli, m.in. przedstawiciele Gminy […]

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2021

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uczestniczył w badaniu „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2021” prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to cykliczne badanie realizowane przez PARP od 2010 r., które ma na celu określenie aktualnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian jakie zaszły w klastrach w okresie dokonywanej obserwacji oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Badanie […]

Projekt 4RinEU – III Wirtualny Warsztat

W dniu 17 marca 2021 roku odbył się III Wirtualny Warsztat w ramach projektu 4RinEU  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która jest partnerem wspierającym projektu we współpracy z Eurac Research – Institute for Renewable Energy. Uczestnikami warsztatu byli przedsiębiorcy z Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego […]

XVI Forum Nowej Gospodarki – Zielona energetyka – Warsztat

W dniu 18 marca 2021 roku w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki odbył się Warsztat pt. Nowe trendy w OZE z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II”.  Podczas spotkania Pan Grzegorz Wiśniewski, Prezes […]