Projekt EmpInno Monitor S3 – wyniki

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do zapoznania się z wynikami realizacji projektu. Przezwyciężenie wyzwań związanych z monitorowaniem RIS3 było w centrum działań projektowych siedmiu regionów partnerskich i krajów projektu Interreg Baltic Sea Region EmpInno Monitor S3. Po blisko dwóch latach intensywnej pracy z organami wdrożeniowymi oraz podmiotami administrującymi […]

Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 14 września 2021 roku odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, partnera klastra. Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości, w szczególności ukierunkowane na realizację projektów związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną i gospodarką […]

Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – przewodnik z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

W dniu 9 września 2021 roku, na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (partnera LKE) odbył się III warsztat w ramach projektu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy i eksperci zainteresowani problematyką GOZ oraz rozwojem kompetencji w tym zakresie. Celem warsztatu było dzielenie się dobrymi praktykami. Był to warsztat z […]

Projekt AgroFosilFree – platforma – zaproszenie do współpracy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego), który jest Partnerem w projekcie AgroFosilFree zaprasza do zgłaszania rozwiązań wdrażanych w Polsce, dotyczących: produkcji zielonej energii (fotowoltaika, termiczna energia słoneczna, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, produkcja biogazu/biometanu, konwersja biomasy stałej), poprawy efektywności energetycznej (systemy zarządzania budynkiem (BMS), efektywna konserwacja pojazdów, techniki rolnictwa precyzyjnego, […]

Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – wsparcie z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

W dniu 12 sierpnia 2021 roku, na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (partnera LKE) odbył się II warsztat w ramach projektu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy i eksperci zainteresowani problematyką GOZ oraz rozwojem kompetencji w tym zakresie. Celem warsztatu było rozwijanie możliwości zagospodarowania odpadów poprzez: prezentacje i […]

Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 3 sierpnia 2021 roku odbyło się Spotkanie robocze Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na platformie Zoom udostępnionej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, partnera klastra. Podczas spotkania Pan Cezary Pasternak  reprezentujący Lubelską Fundację Rozwoju  przedstawił uczestnikom instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oferowane przez Sieć Enterprise Europe Network. Podczas spotkania […]

Inicjatywa „Towards Green Transition Facility” – wsparcie z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uzyskał wsparcie techniczne w ramach inicjatywy „Towards Green Transition Facility” Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów. Do udziału w projekcie zostało wybranych 25 spośród 70 europejskich klastrów. W ramach projektu 15 podmiotów (przedsiębiorcy i jednostka naukowo-badawcza) skorzystają z bezpłatnego specjalistycznego wsparcia eksperckiego w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W wyniku realizacji programu spodziewane jest […]

Gospodarka obiegu zamkniętego oraz biogospodarka w programie HEU – webinarium

W dniu 13 lipca 2021 roku odbyło się webinarium pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego oraz biogospodarka w programie HEU”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z kluczowych elementów pierwszego planu strategicznego […]

Tomaszowski Klaster Energii – Zebranie Ogólne Członków

W dniu 29 czerwca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się Zebranie Ogólne Członków Tomaszowskiego Klastra Energii (TKE).  W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła założenia projektu specjalistycznego doradztwa w ramach inicjatywy „W kierunku Zielonej Transformacji/ Towards Green Transition Facility”, […]