Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenrgetycznego jest partnerem wspierającym w projekcie „Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)”. Liderem projektu jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału badawczego IUNG przez stworzenie nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego prowadzącego badania w […]