XVI Forum Nowej Gospodarki – Zielona energetyka – Warsztat

W dniu 18 marca 2021 roku w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki odbył się Warsztat pt. Nowe trendy w OZE z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II”.  Podczas spotkania Pan Grzegorz Wiśniewski, Prezes […]

Webinarium „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”

W dniu 18 marca 2021 roku odbyło się webinarium „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i […]

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji – spotkanie konsultacyjne

Polska będzie największym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych transformacji energetycznej. Będzie to źródło finansowania działań związanych z transformacją energetyczną w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim, łódzkim i małopolskim w latach 2021-2027. Warunkiem skorzystania z tych pieniędzy jest opracowanie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, które zapewnią […]

Webinarium „Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej”

W dniu 15 marca 2021 roku odbyło się webinarium „Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej” zorganizowane w ramach projektu „Mod4GrIn – Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu”.   W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenrgetycznego. Podczas […]

Konferencja „Energia, klimat, budżet”

W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się Konferencja pt. „Energia, klimat, budżet”, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja została zorganizowana przez Forum Energii. Spotkanie było poświęcone prezentacji instrumentów wsparcia, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Do dyspozycji państw członkowskich […]

BD ART GLASS Lubelskie Huty Szkła Sp. z o.o., Sp. k. Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przyjęciu BD ART GLASS Lubelskie Huty Szkła Sp. z o.o., Sp. k. do  Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spółka realizuje projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 35 MW w województwie lubelskim. Farma zasili m.in. hutę szkła, która zostanie wybudowana w Leszkowicach w województwie lubelskim. Planowana inwestycja jest pierwszą polską hutą […]

Projekt BIOEASTsUP – warsztaty z zakresu transferu wiedzy

W dniach 24 i 25 lutego 2021 roku odbyły się warsztaty z zakresu transferu wiedzy, w których uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu BIOEASTsUP przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który jest Liderem projektu i partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. […]

Projekt AgroRES – Konferencja – zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Partner projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Energia odnawialna w sektorze rolnictwa w siedmiu regionach europejskich”, która odbędzie się on line 25 lutego 2021 roku w godz. 10:00 – 13:00. Organizatorem spotkania jest Włoska Agencja Regionalna Lacjum ds. rozwoju i innowacji w […]

Projekt SCALE UP – Technologie Przemysłu 4.0 – ankieta

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt SCALE UP, którego celem jest wzmocnienie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dobie polityki Przemysłu 4.0. W ramach projektu zostanie zorganizowany warsztat, który będzie dotyczył wybranych technologii Przemysłu 4.0.  W związku z przygotowaniem warsztatu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prosi przedsiębiorców o poświęcenie około 10 minut na wypełnienie ankiety, […]